Místní knihovna Seni?ka
Naposledy aktualizováno: 7.5.2020

Knihovna je otev?ena

  • ?tvrtek 16 - 17

Poplatky

  • dosp?lí               - K? 40,-/rok
  • d?ti, studující    - K? 20,-/rok 
  • důchodci            - K? 20,-/rok

 

K dispozici je ?tená?ům bezplatný internet

 

***********************************************************

 

KNIHOVNA JE ZAPOJENA do cirkulace fondů zakoupených z regionálních prost?edků po?ízených z dotací Olomouckého kraje. Knihovna m?sta Olomouce knihy nakoupí a zpracuje, senická knihovna za?izuje jejich cirkulaci po knihovnách st?ediska..........